Bản quyền hình ảnh

Bạn quan tâm đến ảnh trên trang web Sao Mai Media?

Sao Mai Media giữ bản quyền của tất cả các bức ảnh, ngoại trừ những bức ảnh có thông báo bản quyền – hiển thị bên cạnh hình ảnh – đặt tên cho một bên khác.

Nếu bạn muốn yêu cầu giấy phép ảnh Sao Mai Media, vui lòng gửi email tới [email protected] với URL của trang mà bạn đã tìm thấy. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.