Ngày 10/2, tại TP. HCM Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV GAS Khí Đông Nam) tổ chức Hội thảo Mục tiêu, giải pháp triển khai kế hoạch công tác phối hợp trong sản xuất kinh doanh và bảo dưỡng sửa chữa giữa Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, Công ty Dịch vụ Khí và Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

5/5 - (1 bình chọn)