Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2021, với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration). Đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

  • Hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học
  • Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu
  • Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế
  • Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học
  • Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường
  • Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu, các sản phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy
  • Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học
  • Đa dạng sinh học hành trình duy trì sự sống
  • Đa dạng sinh học – Nhận thức đúng, hành động đủ
  • Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta

Sm Poster

5/5 - (1 bình chọn)