Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, SaoMai Media phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh BR-VT tổ chức chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.

Bằng hình thức tuyên truyền trực quan, 300 tấm băng rôn với các thông điệp, khẩu hiệu về trẻ em được SaoMai Media thiết kế, in ấn, treo dọc các tuyến đường chính trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.Đây là năm thứ 5 liên tiếp SaoMai Media được Sở LĐTB-XH tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ truyền thông về “Tháng hành động vì trẻ em” dưới nhiều hình thức như: treo băng rôn, lắp dựng pano, in ấn và phát hành áp phích, tờ rơi…, nhằm đạt mục tiêu tuyên truyền hiệu quả nhất.

Vì Trẻ Em (1)Vì Trẻ Em (6) Vì Trẻ Em (5) Vì Trẻ Em (4) Vì Trẻ Em (3)Vì Trẻ Em (2)

5/5 - (1 bình chọn)