Hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học năm 2021 (22/5), SaoMai Media phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức xuất bản 7.000 tờ áp phích với chủ đề: “We’re part of the solution – For Nature” (Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên).

Nội dung áp phích do SaoMai Media tư vấn, thiết kế, in trên giấy chất lượng cao, khổ A3 (29,7 x 42cm), tặng bạn đọc theo hệ thống phát hành của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hàng ngày xuống tận cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, SaoMai Media phối hợp Sở TNMT thực hiện treo pano với các khẩu hiệu tuyên truyền:
1. Sống hài hòa với thiên nhiên
2. Sử dụng hợp lý, hiệu quả tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
3. Sống xanh vì sự phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.
4. Hành động cùng chúng tôi bảo vệ đa dạng sinh học.
5. Hãy phục hồi hệ sinh thái của chúng ta.
6. Bạn chính là một phần của giải pháp bảo tồn thiên nhiên

#SaoMaiMedia
#ngayquoctedadangsinhhoc
#thietkeinanapphich

 

Poster Da Dang Sinh Hoc Poster Da Dang Sinh Hocđa Dạng Sinh Học (1)đa Dạng Sinh Học (2)đa Dạng Sinh Học (4) đa Dạng Sinh Học (3)

5/5 - (1 bình chọn)